P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

KOMISJE POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO

KOMISJA SPORTOWA

- Grzegorz Kędzierski - przewodniczący

- Janusz Stawarz - wiceprzewodniczący

- Karol Skowerski - członek Komisji

 

KOMISJA REWIZYJNA

- Paweł Galeja - przewodniczący

- Krzysztof Gardjas - wiceprzewodniczący

- Maciej Szczawiński - członek Komisji

 

KOMISJA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

- Jakub Wojciechowski - przewodniczący

- Marek Karlikowski - członek Komisji

- Bogusław Bereżny - członek Komisji

 

KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

- Arkadiusz Sząszor - przewodniczący

- Karol Skowerski - członek Komisji

- Łukasz Rygielski - członek Komisji

 

KRAJOWA KOMISJA SĘDZIOWSKA

- Adam Gajda - przewodniczący

- Andrzej Skupień - członek Komisji

- Łukasz Niemczyk - członek Komisji

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA

- Marcin Kostera - przewodniczący

- Ilona Galeja - sekretarz Komisji

- Jacek Świtała - członek Komisji

- Jaromir Brodecki - członek Komisji

 

KOMISJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Andrzej Siejko - przewodniczący

- Emil Malanowski - członek Komisji

- Michał Bierzgalski - członek Komisji