P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

Regulaminy

Regulaminy 2024

- Wykaz opłat - 2024

- BSAC 2024 - Regulamin PERI CUES Bilard Sport Amator Challenge

- BSAC 2024 - Umowa o organizację eliminacji regionalnych

- BSAC 2024 - Bilardziści, którzy nie mogą wziąc udziału w rozgrywkach BSAC 2024 - "Lista TOP"

- BSAC 2024 - Protokół końcowy turnieju eliminacyjnego

- Bilardowa Ekstraklasa - Regulamin

- Bilardowa Ekstraklasa - karta zgłoszeniowa

- Bilardowa Ekstraklasa - opłaty i nagrody

- I Liga Bilardowa - regulamin

- I Liga Bilardowa - karta zgłoszeniowa

- I Liga Bilardowa - zgłoszenie zawodników i instruktorów

- I Liga Bilardowa - wykaz opłat i kar ligowych

- I Liga Bilardowa - protokół meczu

- II Liga Bilardowa - regulamin

- II Liga Bilardowa - karta zgłoszeniowa

- II Liga Bilardowa - zgłoszenie zawodników, sędziów i instruktorów

- II Liga Bilardowa - wykaz nagród, opłat i kar ligowych

- II Liga Bilardowa - protokół meczu

- System Sportu Młodzieżowego - Regulamin Współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży

- Uchwała Zarządu PZBil nr 3 z dnia 28 grudnia 2017 roku dotycząca uprawnień sędziego sportowego Polskiego Związku Bilardowego (licencji niezbędnej do wykonywania zawodu).

- Uchwała Zarządu PZBil nr 2 z dnia 28 grudnia 2017 dotycząca uprawnień instruktora Polskiego Związku Bilardowego (licencji niezbędnej do prowadzenia drużyny II i I Polskiej Ligi Bilardowej), licencji instruktora sportu bilardowego i trenera.

- Regulamin strojów - Załącznik nr 1/2023 do Regulaminu Sportowego PZBil z dnia 01.03.2023

- Logo PZBil - na ciemne i jasne tło

Regulaminy :

Statut Polskiego Związku Bilardowego

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej

Regulamin Sportowy

Regulamin Rankingu Polski

Regulamin Zmiany Barw Klubowych i Zwolnień Okresowych

Regulamin Komisji Sportu Dzieci i MłodzieżyKlasy sportowe

Regulamin sankcjonowania - licencjonowania sportowych turniejów bilardowych

Wniosek o przyznanie licencji klubu PZBil

Wniosek o przyznanie licencji sędziego PZBil

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika PZBil

Wniosek o przyznanie licencji instruktora PZBil

Wzór karty zdrowia sportowca

Tabele turniejowe (Excel)Tabele turniejowe (Acrobat Reader)

Regulamin Komisji Osób Niepełnosprawnych PZBil

Formularz Staż Sędziowski

Regulamin przyznawania licencji

Regulamin Komisji Sedziowskiej

Regulamin Powoływania Kadry Narodowej

Cennik reklam na stroju kadry narodowej

Regulamin dotyczący nazw Klubów i drużyn

Regulaminy Instruktorów i Trenerów PZBil:

- Regulamin przyznawania licencji trenerskiej, instruktorskiej przez PZBil

- Załącznik 1 Informacja o wymaganiach dla kandydatów na instruktora sportu

- Załącznik 2 Informacja dla osób, które chcą uzyskać dyplom trenerski

- Załącznik 3 Wniosek - LEGITYMACJA instruktor sportu od 2023

- Załącznik 4 Wniosek - DYPLOM trener sportu pod 2023

- Załącznik 5 Wniosek - LICENCJA instruktor sportu od 2023

- Załącznik 6 Oświadczenie o zbyciu praw autorskich prac zaliczeniowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe

- Załącznik 7 Informacja dla osób nie podlegających weryfikacji, zasady egzaminu lub pracy zaliczeniowej

- Załącznik 8 Zgoda RODO, kadra instruktorska i trenerska PZBil

- Załącznik 9 Wniosek o przyjęcie na kurs instruktorski_trenerski

- Załącznik 10 Wyciąg z wykazu opłat do regulaminu przyznawania licencji, legitymacji instruktorskiej i dyplomów trenerskich od sezonu 2023

Sprawozdania PZBil:

- Strategia rozwoju PZBil na lata 2018-2025 (2024)

Projekty 2019:

- Regulamin Pracy Zarządu ( projekt )

- Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej ( projekt )

- Regulamin Komisji Dyscyplinarnej ( projekt )