P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO

DARIUSZ KOBACKI

Prezes Zarządu

kontakt: 795-445-180 prezes@bilard-sport.pl

GRZEGORZ KĘDZIERSKI

Wiceprezes

kontakt: 608-368-683 biuro@bilard-sport.pl

ARKADIUSZ SZĄSZOR

Wiceprezes

kontakt: 602-364-748 2liga@bilard-sport.pl

IZABELA GAJEK

Sekretarz Generalny

kontakt: 608-200-683 sekretarz@bilard-sport.pl