P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

KOMUNIKATY

Kursy PZBil

W dniach 2-4 lutego w Kielcach odbędzie się kurs sędziowski

Miejsce kursu:

Międzynarodowe Centrum Bilardowym ERG Bieruń, ul. Warszawska 155, 25 - 547 Kielce

Tematyka kursu:

1. Struktura i funkcjonowanie Polskiego Związku Bilardowego.

2. Informacje ogólne o przepisach, regulacjach i regulaminach dotyczących sportu bilardowego w Polsce, regulaminy PZBil.

3. Przepisy ogólne.

4. Przepisy gry w odmianę 8 bil.

5. Przepisy gry w odmianę 9 bil.

6. Przepisy gry w odmianę 10 bil.

7. Przepisy gry w odmianę 14/1.

8. Regulacje.

9. Zasady organizacji turniejów.

10. Prowadzenie tabel turniejowych.

11. Odpowiedzialność sędziów.

12. Walka z dopingiem.

Kurs sędziowski kończy się egzaminem pisemnym. Jest możliwość zdawania egzaminu na podwyższenie kategorii sędziowskiej.

Program kursu (35 godzin lekcyjnych szkolenia)

Dzień 1. - piątek 02.02.2024, godz. 12.00 - 20.00

11.00 - 11.30 - przywitanie, sprawy organizacyjne

11.30 - 14.30 - zajęcia szkoleniowe

14.30 - 15.15 - przerwa obiadowa

15.15 - 18.00 - zajęcia szkoleniowe

18.00 - 18.15 - przerwa kawowa

18.15 - 20.00 - zajęcia praktyczne z sędziowania

Dzień 2. - sobota 03.02.2024, godz. 9.00 - 20.00

9.00 - 11.30 - zajęcia szkoleniowe

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 14.00 - zajęcia szkoleniowe

14.00-15.00- przerwa obiadowa

15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe

18.00 - 18.15 - przerwa kawowa

18.15- 20.00 - zajęcia praktyczne - prowadzenie turniejów.

Dzień 3. - niedziela 04.02.2024, godz. 9.00 - 16.00

9.00 - 11.00 - zajęcia szkoleniowe

11.00 - 11.15 przerwa kawowa

11.15 -12.30 - podsumowanie kursu

12.30-14.00 - egzamin sędziowski

14.00-15.00 - przerwa obiadowa

15.00-16.00 - podsumowanie egzaminu, wydanie zaświadczeń.

Prowadzący:

1. Adam Gajda - sędzia bilardowy kat. B, Przewodniczący Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil

2. Andrzej Skupień - sędzia bilardowy kat. A, członek Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil

Koszt:

Koszt kursu wynosi 390 zł + VAT (udział w zajęciach szkoleniowych + materiały szkoleniowe PZBil)

Dodatkowe opłaty za: 100 zł - Opłata za egzamin sędziowski kat. D lub podniesienie kategorii

130 zł - Licencja sędziowska PZBil sezon 2024

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać na druku stanowiącym załącznik nr 1. na adres: sedziowska@bilard-sport.pl w terminie do 19.01.2024 r.

Informacje uzupełniające:

1. Organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz wyżywienia.

2. Dojazd uczestników na koszt własny.