P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

INNE WYDARZENIA

Kursy PZBil

W dniach 2-4 lutego odbył się kurs sędziego sportu bilardowego

Szkolenie zostało przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym Polskiego Związku Bilardowego ERG Bieruń. W kursie wzięło udział 9 osób oraz 3 ubiegające się o podniesienie kategorii sędziowskiej. Kurs prowadzony był przez Andrzeja Skupnia (sędziego międzynarodowego) oraz Adama Gajdę (Przewodniczącego KKS). Ponadto strukturę i funkcjonowanie Polskiego Związku Bilardowego przybliżył wiceprezes PZBil Grzegorz Kędzierski, a sprawy międzynarodowe i walkę z dopingiem - wiceprezes WCBS Marcin Krzemiński.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

1. Struktura i funkcjonowanie Polskiego Związku Bilardowego.

2. Informacje ogólne o przepisach, regulacjach i regulaminach dotyczących sportu bilardowego w Polsce, regulaminy PZBil.

3. Przepisy ogólne.

4. Przepisy gry w odmianę 8 bil.

5. Przepisy gry w odmianę 9 bil.

6. Przepisy gry w odmianę 10 bil.

7. Przepisy gry w odmianę 14/1.

8. Regulacje.

9. Zasady organizacji turniejów.

10. Odpowiedzialność sędziów.

11. Praca sędziego przy stoliku sędziowskim i stole bilardowym.

12. Zarys struktury sportów bilardowych na świecie.

13. Walka z dopingiem w sporcie.

Zrealizowano 35 godzin lekcyjnych szkolenia.

W trakcie kursu wymieniano doświadczenia z organizacji turniejów z punktu widzenia organizatora, sędziego i uczestnika. Dużo uwagi poświęcono przepisom, regulacjom oraz zmianom w regulaminach Polskiej Ligi Bilardowej. Omawiano także pracę przy stoliku sędziowskim, zachowanie sędziego przy stole bilardowym oraz nietypowe sytuacje i ustawienia na stole bilardowym.

Podczas kursu wszyscy uczestnicy wykazali duże zaangażowanie i aktywność. Program szkolenia został w pełni zrealizowany.