P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

INNE WYDARZENIA

Mistrzostwa Polski w Karambol 2024

Komunikat organizacyjny

Zgodnie z regulaminem do turnieju zostało zakwalifikowanych 16 zawodników, z czego w oparciu o wyniki MP 2023 trzech zostało rozstawionych. Mecze rozpoczną się 6 kwietnia o godzinie 10.00 w Bałtyckim Centrum Bilardowym w Kętrzynie. Zawodnicy są zobowiązani potwierdzić swoją obecność do godziny 9.40. Po tym czasie na listę zostaną wprowadzeni inni zainteresowani startem.

LISTA STARTOWA:

1. Dawid Tonojan

2. Daniel Macioł

3. Dominik Jastrząb

4. Bartosz Rozwadowski

5. Michał Turkowski

6. Szymon Duda

7. Piotr Likowski

8. Karol Skowerski

9. Wiktor Fortuński

10. Mieszko Fortuński

11. Piotr Ostrowski

12. Grzegorz Tabor

13. Piotr Oleszczuk

14. Hubert Łopotko

15. Tomasz Kapłan

16. Krystian Kosik

Rezerwowi: Szymon Kural, Bartłomiej Pondo, Marcel Fortuńsk, Michał Popławski, Adam Stankiewicz

Regulamin Mistrzostw Polski w Karambol - Kętrzyn 2024

1. Organizatorzy: Polski Związek Bilardowy, EEBC

2. Miejsce Gier: Bałtyckie Centrum Bilardowe – Kętrzyn

3. Termin: 6-7 kwietnia 2024

4. Uczestnicy: Osoby, które dokonają zgłoszenia najpóźniej do dnia 2 kwietnia na email biuro@bilard-sport.pl i zostaną zakwalifikowane do zawodów. Decyzję o kwalifikacji podejmie Dyrektor Turnieju.

5. Opłata startowa: 60 zł

6. System rozgrywek: Zawody rozgrywane są systemem pucharowym. W zawodach weźmie udział maksymalnie 12-16 zawodników. Mecze rozgrywane są w odmianę 3-bandy.

7. Strój: Podczas Mistrzostw zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy

8. Nagrody: PULA NAGRÓD : 1.000 zł, I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 2 x 100 zł

W sprawach nieujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil oraz zarządzenia Dyrektora Turnieju oraz Sędziego Głównego.