P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

AKADEMIA BILARDOWA

Akademia Bilardowa Polskiego Związku Bilardowego 2022

Jest rok 2014...

Ówczesny Prezes Polskiego Związku Bilardowego, Grzegorz Kędzierski, wpada na pomysł rozszerzenia programu Bilard Sportem Wszystkich, o projekt skierowany stricte do dzieci i młodzieży. Tak powstał pilotażowy program Akademii Bilardowej. Od początku wspierany i koordynowany był przez ówczesnego wiceprezesa PZBil Dariusza Kobackiego.

Akademia Bilardowa Dzieci i Młodzieży to ogólnopolski program, który skierowany jest bezpośrednio do najmłodszych, czyli uczniów szkół podstawowych. Polski Związek Bilardowy realizuje go na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki z zakresu wspierania projektów Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży. W pilotażu tym wzięło udział aż 525 dzieci z 21 miejscowości. Od 2015 roku Akademia Bilardowa ruszyła całą parą. 20 klubów młodzieżowych przystąpiło do realizacji programu, który okazał się unikatowy na skalę światową. Ponad 400 młodych adeptów bilarda z 8 województw otrzymało pierwsze szlify bilardowe. W jej ramach zostały wydane specjalne materiały szkoleniowe a uczestnicy otrzymali dofinansowanie do udziału w letnim obozie sportowym. Dla najlepszych na koniec roku został zorganizowany ogólnopolski turniej bilardowy. W kolejnych latach program realizowany był o istniejące oraz nowe grupy ćwiczebne i zakładał od początku niepobieranie opłat od uczestników zadania.

Rekordowy rozwój Akademia Bilardowa osiągnęła w bieżącym 2022 roku. Niemałym trudem wywalczona przez wiceprezesa Kędzierskiego i bacznie koordynowana przez prezesa Kobackiego Akademia urosła w siłę. Do pracy w tym roku Zarząd PZBil powołał kolejne osoby: Arkadiusza Sząszora jako II koordynatora i Kamila Sząszora jako Operatora Technicznego akcji. Udało się pozyskać na ten program rekordową kwotę, która została rozdysponowana na doposażenie klubów w stoły bilardowe oraz na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia. W akcji PZBil i Ministerstwa Sportu i Turystyki w tym roku bierze udział aż 25 ośrodków szkolenia dzieci i młodzieży. Łącznie Akademia Bilardowa 2022 może poszczycić się ponad 750 uczestnikami.